Postadress

Vitsippevägen 2, 246 50 Löddeköpinge

Besöksadresser

Sundstorget 2, 252 21 Helsingborg 

Fabriksgatan 2, 222 37 Lund

Centralplan 8, 211 20 Malmö 

Info

Org nr 556904-3580

Bankgiro 105-7686

Bankgiro klientmedel 105-7702

Telefon

042-12 63 50

0702-66 82 43


Konsumenttvistnämnd

I januari 2016 inrättade Advokatsamfundet en konsumenttvistnämnd.

Konsumenttvistnämnden kan pröva tvister mellan konsument och advokat/advokatbyrå angående tjänst som advokaten/advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten, förutsatt att klienten först har kontaktat advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet.
Mer information finns på: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden