OSCARSON                       ADVOKATBYRÅ

Affärsjuridik-Entreprenadrätt-Kommersiella tvister

Affärsjuridik

Byrån hjälper dig och ditt företag med alla juridiska frågor du kommer i kontakt med i verksamheten, såsom upprättandet av avtal, offentliga upphandlingar, arbetsrätt, företagsöverlåtelser etc.

Entreprenadrätt

Vi är en av få byråer i Skåne som har specialiserat oss på entreprenadrätt. Vi hanterar alla de frågor som präglar processen, såväl på planeringsstadiet som under utförande.

Kommersiella tvister

Om tvist uppstår, företräder vi dig eller ditt företag vid förhandlingar mellan parterna såväl i domstol som i skiljenämnd.

Skiljemannauppdrag och medling

Advokat Henry Oscarson åtar sig uppdrag som skiljeman och medlare i entreprenadrättsliga tvister.